logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Bielsko Biała
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Statut Urzędu
plus Majątek instytucji
plus Sprawozdania finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Informacja dla osób niesłyszących
 AKTUALNOŚCI
minus Stopy bezrobocia dla kraju, województwa, powiatu i Miasta Bielska-Białej
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
minus Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2013
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
minus Informacje Urzędu
 INNE
minus Organizacje Pozarządowe
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie 
w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 
2. skorzystania z usług wybranego tłumacza języka migowego:

PJM - polskiego języka migowego,
SJM - systemu językowo-migowego, 
SKOGN - systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

 • Wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, który można pobrać:
  • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, parter, sektor B, pokój B11,
  • w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, I piętro sektor C, Dziennik Podawczy,
  • ze strony internetowej bielsko-biala.praca.gov.pl zakładka Urząd - informacja dla osób niesłyszących.
 • Przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
  • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
  • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
  • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN);

Zgłoszenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pup-bielsko.pl lub kabi@praca.gov.pl,  
 • faksem na numer 33/496-51-51,
 • listownie na adres Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała
 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu na Dziennik Podawczy, I piętro, sektor C.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Ilość odwiedzin: 2926
Nazwa dokumentu: Informacja dla osób niesłyszących
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Bułka
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Bułka
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Bułka
Data wytworzenia informacji: 2019-05-08 14:09:13
Data udostępnienia informacji: 2019-05-08 14:09:13
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 14:13:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner