logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Bielsko Biała
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Statut Urzędu
plus Majątek instytucji
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Stopy bezrobocia dla kraju, województwa, powiatu i Miasta Bielska-Białej
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
minus Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2010-2013
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
plus Informacje Urzędu
 INNE
minus Organizacje Pozarządowe
minus Jednostki pomocnicze
minus Obsługa petenta
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A 

Witamy

na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy

w Bielsku-Białej

 

 

Wraz z Naszą stroną Internetową Biuletyn Informacji Publicznej pozwoli Państwu uzyskać dostęp do wszystkich informacji dotyczących struktury, schematu działania, majątku oraz pozostałych danych dotyczących Naszego Urzędu.

 

Strona ta powstała w wyniku wejścia w życie  ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).


 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA USTAWY O JĘZYKU MIGOWYM

W związku z wejściem w życie dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209 poz.1243 z 2011 r.), Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme, w kontaktach z organami administracji publicznej mają prawo do:

1) korzystania z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

2) usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:

- korzystanie z poczty elektronicznej,

- przesyłanie faksów,

- korzystanie ze strony internetowej danej instytucji

3) świadczenia w postaci usług tłumacza:

- polskiego języka migowego PJM,

- systemu językowo-migowego SJM,

- sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

Zasady korzystania z pośrednictwa tłumacza podane do wiadomości zostaną po wejściu w życie aktów wykonawczych do w/w ustawy, umożliwiających realizację przedmiotowego świadczenia.

 
 

 
 
Bielsko-Biała, dnia 18.12.2009 r.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY REJESTRACJI W ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KOLEJKOWEGO

W związku z uruchomieniem elektronicznego systemu kolejkowego informujemy, iż numery do rejestracji można pobrać z dyspensera (znajdującego się w sektorze A na parterze) każdego dnia od godziny 7:30 do wyczerpania numerów.

Wszystkie osoby które pobiorą numer do rejestracji na dany dzień, mają gwarancję dokonania rejestracji w tym dniu. Kolejność rejestracji wg przywoływanych numerów na dane stanowisko.

Rejestracja odbywać się będzie na stanowiskach ds. rejestracji, łącznie ze stanowiskiem do obsługi osób niepełnosprawnych.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osób niepełnosprawnych, obsługiwani będą na tym stanowisku poza kolejnością.


Związane jest to z koniecznością zapewnienia zasady równego dostępu wszystkich osób bezrobotnych do korzystania z usług Powiatowego Urzędu Pracy.

 
 
 

Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące merytorycznej strony BIP należy kierować na adres : kabi@praca.gov.pl 

 

 

 

corner   corner